Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

§ 59 Tampereen Veden strategian toteuttaminen 

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, ​puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden Johtokunta on 8.10.2019 § 106 hyväksynyt Tampereen Veden strategian vuosille 2020 – 2024. Strategiaa toteutetaan strategisten projektien avulla. Strategiakauden jäljellä olevalle osuudelle on tarpeen päivittää uusia strategisia projekteja ja tarkastella strategian toteutusta.

Tampereen Veden strategiaa ja strategisia projekteja on käsitelty kokouksissa 23.2.2022 ja 17.3.2022.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta ja johtoryhmä pitivät ylimääräisen johtokunnan kokouksen 5.5.2022, jossa ryhmätyöskentelynä käsiteltiin strategiaa toteuttavien projektien aihioita. Työn tuloksena tarkennettiin projektien kuvauksia.

Kokouksessa 24.5.2022 oli käsiteltävänä 5.5.2022 pidetyn strategiakokouksen pohjalta päivitetyt strategisten projektien aihiot.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hyypiä Jouni, Tekninen johtaja

Johtokunta hyväksyy strategiavihkon päivityksen ja uudet strategiset projektit. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).