Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

Lataa  Kuuntele 

§ 60 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2022 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1 - 4 

TRE:5281/02.02.01/2021

Valmistelija

  • Saarinen Johanna, Talous- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ​ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, ​puh. 040 187 4582,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan johtokunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Tampereen Veden strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Tampereen Veden toiminnan osalta tammi-huhtikuu raportointikauden toimenpiteiden ennustetaan joko toteutuvan suunnitellusti vuoden 2022 loppuun mennessä tai arvioidaan vasta loppuvuonna.

Liikevaihto huhtikuun loppuun mennessä oli 22,1 milj. euroa. Liikevaihdosta 8,5 milj. muodostui veden myyntituotoista, 13,3 milj. euroa jätevesimaksutuotoista, sisältäen liittymismaksutulot. Tilaustöiden laskutus oli 0,4 milj. euroa liikevaihdosta. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 0,3 milj. eurolla ja alitti vuosisuunnitelman 0,7 milj. eurolla. Liittymismaksutuloissa ja ulkoisissa laskutustöissä on jääty suunnitellusta, mutta alituksesta huolimatta liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 69,574 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä.

Aineiden ja tarvikkeiden ostot kokonaisuudessaan toteutuivat 2,2 miljoonalla eurolla, joka on 0,1 milj. euroa edellisvuotta ja 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempi. Palveluiden ostot toteutuivat kokonaisuutena 2,7 milj. eurolla, 0,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina, mutta jääden suunnitellusta 0,7 milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuivat lähes viime vuoden tasolla, mutta jäivät suunnitellusta 0,2 milj. euroa. Poistot tulevat ylittämään suunnitellun, johtuen suunniteltua nopeammin valmistuneista investoinneista erityisesti verkostopuolella. Huhtikuun lopussa toteuma ylittää suunnitellun 0,2 milj. eurolla. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat lähes suunnitellun suuruisina ja 0,1 milj. edellisvuotta suurempina.

Liikeylijäämän ennustetaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan 27,576 milj. euron suuruisena vuoden loppuun mennessä.

Huhtikuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma on 3,6 milj. euroa ja investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti 21 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 2,5 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-huhtikuun toteuma on 1,1 milj. euroa.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hyypiä Jouni, Tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).

 

Tiedoksi

Niina Leino, Sami Suojanen