Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

§ 61 Toimitusjohtajan katsaus 

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

-  Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan

-  Vesijohtoveden laatu ja jätevesien puhdistustulokset

-  Ympäristölupavaatimusten täyttyminen

-  Ajankohtaiset henkilöstöasiat

-  Yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus

-  Saaritäytön vaikutus raakaveteen

- Pitkän tähtäimen tarkastelu Tampereen vedenhankinnasta ja toimintaan liittyvistä investoinneista 

 

Kokouksessa asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hyypiä Jouni, Tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.