Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 16.6.2022

§ 62 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi
§ 61 Siirrettävän varavoimakoneen hankinta, 01.06.2022
§ 62 Jussinkujan vesihuollon rakentaminen, 02.06.2022

 

Kokouksessa asian esittelijänä toimi Petri Jokelan sijaan Jouni Hyypiä (viittaus § 56 läsnäolo- ja puheoikeudet).

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hyypiä Jouni, Tekninen johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.