Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2021

§ 105 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana perjantaina 19.11.2021.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ivanoff Antti

Tämä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalle Kiili ja Arja Rantanen (varalla Erkki Salopino ja Johanna Wäre).   

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.