Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2021

§ 109 Tampereen Veden vedenhankintaselvityksen esittely 

TRE:7870/11.03.00/2021

Valmistelija

  • Hyypiä Jouni, Tekninen johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tekninen johtaja Jouni Hyypiä, puh. 044 298 1865, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Tekninen johtaja Jouni Hyypiä, puh. 044 298 1865, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tampereen Veden kuntoarvioiden sekä investointi- ja saneerausohjelman laadintatyön edetessä ilmeni tarve tarkentaa vedenhankintaan liittyvien merkittävien strategisten investointien tiekarttaa pitkällä aikavälillä. Lisäksi konsernihallinto oli edellyttänyt Tampereen Veden selvittämään eri vedenhankintajärjestelyiden järjestämisen vaikutukset pitkän aikavälin vesiliiketoimintaan ja investointeihin.

Työn tavoitteena oli laatia Tampereen Vedelle selvitys Tavase-tekopohjavesilaitoksen vaikutuksesta Tampereen Veden vesiliiketoimintaan ja investointeihin pitkällä aikavälillä. Selvityksessä kuvattiin lisäksi toimintavarmuuden kannalta lähinnä vastaava vaihtoehto Tampereen Veden vedenhankinnan kannalta, jos Tavase-hanke ei toteutuisi. Tämä vaihtoehto on raakavedenhankinta Roineesta ja vedenpuhdistus Ruskon vedenpuhdistuslaitoksella. Tällöin Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen vedentuotantokapasiteetti, veden laatu ja toimintavarmuus tulee täyttää hyvän vedenhankinnan periaatteet.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hyypiä Jouni, Tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Jokelan esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen. 

Esteellisyys

  • Petri Jokela ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska Jokela on Tavase Oy:n toimitusjohtaja. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Jokela poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtajan varahenkilö tekninen johtaja Jouni Hyypiä oli paikalla asian käsittelyn ajan ja esitteli tämän asian. 

Jouni Hyypiä saapui kokoukseen klo 17:41. Petri Jokela kutsuttiin asiantuntijaksi asian esittelyn ajan. Jokela poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.