Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 112 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset kevätkaudella 2022 

TRE:7702/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen kokoukset kevätkaudella 2022 pidetään pääsääntöisesti Tampereen Veden toimitalon, osoite Viinikankatu 42 A, neuvotteluhuoneessa tai sähköisenä kokouksena seuraavina päivinä alkaen klo 16:00.

- keskiviikko 26.1.2022

- tiistai 22.2.2022.

- torstai 17.3.2022.

- tiistai 26.4.2022

- tiistai 24.5.2022

- torstai 16.6.2022

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset