Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2021

§ 114 Toimitusjohtajan katsaus 

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan

- Ajankohtaiset henkilöstöasiat

- Läntisen Suomen vesihuoltostrategian valmistelu

- Vesijohtoveden laatu ja jätevesien puhdistustulokset

- Ympäristölupavaatimusten täyttyminen 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.