Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2021

§ 110 Vesihuollon liittymismaksujen indeksitarkistus 1.1.2022 alkaen 

TRE:7761/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Saarinen Johanna, Talous- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ​ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen,​ puh. 040 187 4582,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604, ​etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 3.5.2000 päättänyt liittymismaksujen käyttöönotosta Tampereen vesilaitoksella ja Tampereen Veden johtokunta on päättänyt liittymismaksun laskentaperusteiden tarkistamisesta 10.9.2009. Uudet laskentaperusteet tulivat voimaan 1.7.2010.

Liittymismaksuilla rahoitetaan osa vesijohto- ja viemäriverkostojen uudisrakentamisen kustannuksista sekä veden- ja jätevedenkäsittelylaitosten uusinvestointeja. Liittymismaksuilla ei kateta tonttijohtojen kustannuksia, jotka peritään liittyjiltä työstä laadittujen tarjousten perusteella.

Liittymismaksujen perusteena on seuraava kaava:

L = K x Y x A,

jossa

L = kiinteistön liittymismaksu (€)

K = kiinteistötyypin mukainen kerroin (1 - 6)

Y = liittymismaksun yksikköhinta (€/m²)

A = rakennusoikeus (m²)

 

Kiinteistötyypin mukainen kerroin määritellään seuraavasti:

Liittyjätyyppi              Kerrosala m³    Maksuperuste                Kerroin

1. Erilliset pientalot    <250                 tasataksa                        6

2. Rivi- ja ketjutalot    <500                 tasataksa                        4  

3. Asuinkerrostalot                              rakennusoikeus             3

4. Toimisto-, teollisuus-,

liike-, varasto- yms. rakennukset     rakennusoikeus               3

Liittymismaksun tarkistus tehdään vuosittain ja se sidotaan kuluvan vuoden syyskuun maarakennusindeksin kokonaisindeksiin (2000 =100). Edellinen tarkistus tehtiin​ 26.11.2020,​​ jolloin vertailupisteluku oli 157,66 ja indeksillä korjatuksi liittymismaksun yksikköhinnaksi muodostui 1,41 €/m². Kun maarakennusindeksin kokonaisindeksistä (2000=100) verrataan syyskuun 2021 pistelukua 171,66  ja syyskuun 2020 pistelukua 157,​66 niin muutos edellisestä vuodesta on 8,9 %. Indeksillä korjatuksi liittymismaksun yksikköhinnaksi muodostuu 1,​54€/m2.

Liittymismaksun suuruudeksi tulisi esim. alle 250 m² pientalolle veden osalta 2310 € ja jätevedenosalta 2310 € eli yhteensä 4620 €.

Liittymismaksuihin lisätään arvonlisävero 24 % ja ne ovat siirtokelpoisia,​ mutta eivät palautuskelpoisia 1.4.2018 alkaen (Vljo 13.2.2018).

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätetään, että liittymismaksun yksikköhinta on 1.1.2022 alkaen 1,54 €/m² vesijohtoverkoston osalta ja 1,54 €/m² viemäriverkoston osalta.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.