Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.11.2021

§ 115 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

 

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi
§ 130 Vesijohdon SG 800 rakentaminen välille Juvanrinne-Solkimäenraitti, 27.10.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.