Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 69 Kunta10 tutkimuksen tulokset ja kehittämistoimenpiteet Tampereen Vedessä 

TRE:4320/01.05.00/2019

Valmistelija

  • Liljaranta Sanna, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta, puh. 044 481 1674, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Työterveyslaitos on seurannut kunta-alan henkilöstön työn ja terveyden kehitystä Kunta10 -tutkimuksella noin kahdenkymmen vuoden ajan. Tutkimukseen liittyvä kysely toistetaan kahden vuoden välein ja Tampereen kaupungin lisäksi siihen osallistuvat mm. muut kuusikkokunnat. Syksyllä 2018 toteutetun kyselyn tulokset tuli pormestarin toimeksiannosta käsitellä kaupungin työpaikoilla 15.3.2019 mennessä. Työyhteisöt nostivat tuloksiensa pohjalta kehittämiskohteita, vahvuusalueita sekä toimenpiteitä oman työympäristön kehittämiseksi. 

Kaupungin henkilöstö nostaa keskeisiksi voimavaroikseen vahvan työyhteisön ja oman ammatillisen osaamisen. Näitä voimavaroja halutaan vahvistaa mm. korostamalla avoimen keskusteluilmapiirin merkitystä, osallistamalla henkilöstöä oman työn kehittämiseen sekä kirkastamalla yhteisiä työn tavoitteita ja tarkoitusta. Kehittämiskohteiksi kaupunkitasolla nousevat vahvasti väkivalta- ja uhkatilanteiden hallinta sekä työn kuormitukseen ja työn hallintaan liittyvät ongelmat. Kehittämistoimenpiteinä vahvistetaan väkivalta- ja uhkatilanteiden ennakointia, yhteisiä toimintamalleja sekä osaamista. Työkuormitusta hallitaan priorisoimalla työtehtäviä, prosessien kehittämisellä ja varmistamalla selkeät tehtävänkuvat vastuut ja tavoitteet.

Tampereen Veden tuloksissa vahvuudet ovat työn tekemisessä mm. työn hallinnassa ja työn mielekkyydessä, vaikkakin kokonaisuutena tulokset olivat heikentyneet. Haasteita on työyhteisön toimivuudessa ja johtamisen osa-alueella. Tampereen Veden Kunta10-tutkimuksen tulokset on käsitelty työyhteisössä pormestarin toimeksiannon mukaisesti ja kehittämiskohteet on raportoitu. Tampereen Vesi on koonnut kyselyn tulosten ja työyhteisökäsittelyn pohjalta kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteet ovat osa liikelaitoksen tavoitteita työhyvinvoinnin parantamiseksi ja toimenpiteitä toteutetaan mm. osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.