Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 62 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa henkilöstö- ja hallintopäällikkö Sanna Liljarannalle hänen toimiessaan henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarisen sijaisena ja tämän kokouksen sihteerinä.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa pykälän 'Tampereen Veden strategian päivittäminen' ajaksi:

tuotantojohtaja Riitta Kettunen

verkostopäällikkö Pekka Laakkonen

johtoryhmän henkilöstön edustaja Jarmo Autio

strategiakonsultti Jukka Tahvanainen, Generoi Oy

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.