Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 63 Pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Hallintosäännön 141 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 henkilöstö- ja hallintopäällikkö.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.