Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 72 Talouden seuranta 1-5 2019 

TRE:2780/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Liljaranta Sanna, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta, puh. 044 4811 674,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tammi-toukokuun 2019 liikevaihto oli 23,1 milj. euroa. Liikevaihto jäi

0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmasta, mutta ylitti edellisvuoden 1,0 milj. eurolla.

Suunniteltua alhaisempi toteuma johtuu pääosin kertyneiden tuottojen ja suunnitelman kohdentumisesta eri kuukausille. Liikevaihdon kehityksen taustalla on kuluvalle vuodelle tehdyt hinnan korotukset. Liikevaihdon arvioidaan tasoittuvan suunnitellulle tasolle vuoden edetessä, joten liikevaihdon ennuste pidetään vuosisuunnitelman mukaisena 63,6 milj. euroa.

Palveluiden ostojen toteuma alittaa 2,2 milj. euroa vuosisuunnitelman. Syynä on hankintojen kohdistuminen eri ajanjaksolle kuin vuosisuunnitelmavaiheessa on arvioitu. Myös investoinneissa on ollut viivettä. Tämä on vaikuttanut myös tuloslaskelman oikaisuerän (valmistus omaan käyttöön) ja poistojen toteutumiseen suunniteltua pienempinä. Muutosten yhteisvaikutuksena liikeylijäämä toteutui miltei suunnitellulla tasolla ollen 8,1 milj. euroa. Myös kulujen osalta kyse on tässä vaiheessa ajallisen kohdistumisen muutoksista vuosisuunnitelmavaiheeseen. Liikeylijäämäennuste pidetään suunnitelman mukaisena 25,6 milj. euroa.

Investoinnit toteutuivat tammi-toukokuun tilanteessa 15,8 milj. euron suuruisina. Investointien vuosisuunnitelma raportointikaudelle on 19,1 milj. euroa. Investoinnit ovat kohdentuneet verkostojen rakentamiseen 5,8 milj. euroa, suurimpana kohteena raitiotien rakentamiseen toteutetut työt 1,9 milj. euroa. Laitosinvestointien toteuma oli 0,6 milj. euroa, suurimpana kohteenaan Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattaminen 0,3 milj. euroa. Laitosinvestoinnit eivät ole toteutuneet suunnitellusti, mutta toimenpiteitä tehdään niiden vauhdittamiseksi kesän aikana. Mikäli toimenpiteistä huolimatta investoinnit viivästyvät, laitosinvestointien ennustetta muutetaan elokuun raportoinnin yhteydessä. Tässä vaiheessa investointiennuste pidetään suunnitelman mukaisena.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anita Laine, Arto Vuojolainen, Marjaana Kivimäki, Mari Saastamoinen