Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 68 Tampereen Veden strategian päivittäminen 

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden johtokunta on 19.6.2014 hyväksynyt Tampereen Veden strategian 2015 - 2025. Strategian hyväksymisen jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia mm.vesihuollon organisoinnin osalta. Strategian päivittäminen on ajankohtaista.

Strategialuonnoksen ja tavoitetilan tarkastelu

Eteneminen:

  1. Esitellään johtoryhmän kokoama nykytila-analyysiin, muutosvoimiin sekä omistajan ja sidosryhmien odotuksiin perustuva strategialuonnos.
  2. Johtokunta ottaa kantaa luonnokseen ja tekee päätöksen strategiatyön etenemisestä.
  3. Päätetään seuraavan vaiheen käynnistävän seminaarin sisältö ja ajankohta.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Johtokunta päättää strategiatyön etenemisestä ja strategiaseminaarin sisällöstä ja ajankohdasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.