Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 71 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 

TRE:8186/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Liljaranta Sanna, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta, puh 044 481 1674, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin 9.1.2019. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää mm. talousarviossa asetetut liikelaitosten yhteiset tavoitteet, tunnusluvut sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelmat. Palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.

Tampereen Vesi on Tampereen kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on huolehtia kaupunkiseudun yli 200 000 ihmisen vesihuollosta. Tampereen Veden tavoitteena on taata turvalliset vesihuoltopalvelut Tampereen seudulle osaavan ja motivoituneen henkilökunnan voimin. Tuotamme luotettavia vesihuoltopalveluja asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti. Kehitämme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti ydintoimintojamme, seutuyhteistyötä ja vesihuoltoalaa. Tampereen Vesi tuottaa toimialueensa vedenkäyttäjille puhdasta talousvettä sekä palauttaa sen käytön jälkeen takaisin luonnon kiertokulkuun puhtaana. Toimintatapamme on asiakaslähtöinen ja kestävän kehityksen mukainen. Asiakkaat kokevat tarjoamamme palvelut laadukkaina.

Tampereen Vedelle on asetettu vuodelle 2019 viisi strategista tavoitetta, jotka koskevat tuottavuuden kehitystä, sairauspoissaolojen vähenemistä (-3%), vesijohtoveden laatua ja toimitusvarmuutta, vesijohtoverkoston toimintavarmuutta sekä raitiotien rakentamiseen liittyvien vesijohtojen siirto- ja uusimistöiden toteutusta. Asetetuista strategisista tavoitteista tällä hetkellä arvioidaan toteutuvan tuottavuuden kasvun sekä vesijohtoveden laadun ja toimitusvarmuuden säilyminen. Sairauspoissaolojen kehitystä koskevan tavoitteen osalta arvioidaan, ettei se tule toteutumaan kuluvana vuonna. Toimenpiteitä sairauspoissaolokehityksen taittumiseksi toteutetaan. 

Muiden tavoitteiden saavuttamista kuluvana vuonna ei voida arvioida vielä tässä vaiheessa. Tavoitteiden toteutumista on kuitenkin edistetty suunnitellusti. Vesijohtoverkoston toimintavarmuudesta on huolehdittu ja toimintavarmuuden parantamiseen liittyvät rakennustyöt ovat käynnissä. Lisäksi yhteistyötä Raitiotien rakentamisessa on jatkettu kaupungin ja raitiotieallianssin kanssa yhteistyössä. Raitiotien ensimmäisen vaiheen viimeisiä vesijohtojen siirto- ja uusimistöitä toteutetaan tällä hetkellä.

Tampereen Veden talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tammi-huhtikuun liikevaihto alitti vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla. Edellisvuoteen nähden liikevaihto toteutui 0,6 milj. euroa suurempana, taustalla alkuvuonna toteutetut hinnanmuutokset. Liikevaihdon suunniteltua alhaisempi toteuma johtuu pääosin tuottojen ja suunnitelman kohdentumisesta eri kuukausille. Liikevaihdon ennustetaan ottavan vuosisuunnitelman kiinni kesän aikana ja toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Liikeylijäämä oli tammi-huhtikuun tilanteessa 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen pääasiassa käyttömenojen ajallisen kohdistuksen muutoksista vuosisuunnitelmavaiheeseen. Tilikauden ollessa vasta alussa ennustetta ei päivitetä, sillä ei ole nähtävissä, että kyse olisi suoranaisista säästöistä vaan ajallisen kohdistumisen muutoksista vuosisuunnitelmavaiheeseen. Huhtikuun 2019 loppuun mennessä investoinnit ovat toteutuneet 14,7 milj. euron suuruisina. Investointien vuosisuunnitelma vastaavalle ajanjaksolle on 14,4 milj. euroa. Investointien arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloussuunnittelu@tampere.fi