Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 65 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2019 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2019 pidetään Tampereen Veden toimitalon, os. Viinikankatu 42 A, neuvotteluhuoneessa seuraavasti:

ke 28.8.2019 klo 16:00

to 19.9.2019 klo 16:00

ke 23.10.2019 klo 16:00

ke 20.11.2019 klo 16:00

ti 17.12.2019 klo 16:00

 

Päätös

Päätösehdotuksen ti 17.12. muutetaan joulukuun ma 16.12.2019 klo 14. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Päivämäärät 20.8. klo 16 ja 3.9. klo 16 lisätään johtokunnan kokousaikatauluun. Kokoukset pidetään Tampereen Veden toimitalon, os. Viinikankatu 42 A, neuvotteluhuoneessa.