Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 74 Tampereen vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys 

TRE:4312/11.03.00/2019

Valmistelija

  • Kettunen Riitta, Käyttöpäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Tuotantojohtaja Riitta Kettunen, puh.040 145 0588, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti. Tämä tulee tehdä yhdessä kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten, talousvettä ja raakavettä toimittavien tukkulaitosten, jäteveden käsittelylaitosten sekä muiden kuntien kanssa. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on kunnan suunnittelun apuväline, johon on koottuna katsaus vesihuollon nykytilaan ja kehittämistarpeisiin sekä esitetty suunnitelma tulevaisuudessa toteutettavista vesihuollon kehittämistoimenpiteistä.

Tampereen kaupungin ensimmäinen kehittämissuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.2.2004. Edellinen kerran vesihuollon kehittämissuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2008, minkä vuoksi kehittämissuunnitelman päivitys käynnistettiin 2018. Tampereen vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys laadittiin työpajamuotoisesti yhteistyössä seuraavien kaupungin tahojen kanssa: kaupunkiympäristön suunnittelu, yleis- ja asemakaavoitus, viheralueet ja hulevedet, rakennuttaminen ja ylläpito, rakennusvalvonta, kiinteistötoimi, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, terveydensuojelu, ympäristönsuojelu, Tampereen Vesi Liikelaitos. Lisäksi työhön osallistui Pirkanmaan ELY-keskus, Lempäälän kunta, Kangasalan Vesi Liikelaitos, Ylöjärven kaupunki ja Ylöjärven Vesi Oy, Lempäälän Vesi Liikelaitos, Nokian Vesi Oy ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy.

Päivitetty vesihuollon kehittämissuunnitelma on tehty aikaisempaa strategisemmalla tasolla. Siinä luodaan periaatteet ja määritellään palvelutaso, joilla vesihuoltoa, vesihuoltoyhteistyötä ja häiriötilanteisiin varautumista kehitetään Tampereella. Tampereen seudulla väestö ja työpaikkojen määrä kasvavat, ja sen myötä alueellista infraa joudutaan laajentamaan ja kehittämään merkittävästi. Alueellista vesihuoltoyhteistyötä on suunniteltu ja tehty jo pitkään, mm. talousvettä on myyty yli kuntarajojen ja Tampereen seudun keskuspuhdistamon rakentaminen on käynnistynyt.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päivitetty Tampereen vesihuollon kehittämissuunnitelma merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Maria Åkerman