Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 64 Tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 nimetään toimitusjohtaja Petri Jokela.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.