Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.6.2019

§ 75 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 15.5. - 18.6.2019. Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -työtilassa.

§ 73 Tampereen Veden Mustalammen ja Hyhkyn pohjavedenottamoiden siiviläputkikaivojen huuhtelut 2019

§ 75 Ruskon pintavesilaitoksen kalkkilaitteiston hankinta

§ 79 Virtausmittareiden hankinta Venttiiliasema 5:lle (Solkikatu)

§ 80 Pääviemärin rakentaminen Epilänkatu 18 kohdalle

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.