Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.4.2021

§ 37 Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä, tilannekatsaus 

TRE:2795/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Koskelvuo Kari, Järjestelmäasiantuntija

Valmistelijan yhteystiedot

Järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo, puh. 044 486 3673, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän uudistamisesta on päätetty vuonna 2018. Järjestelmä on hankittu Solteq Oyj:ltä ja otettu käyttöön helmikuussa 2020.

Järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo esittelee Tampereen Veden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän käyttöönoton ja jatkokehittämisen tilannekatsauksen.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.