Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.4.2021

§ 43 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne 

TRE:409/11.03.03/2021

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattamisen urakointi on meneillään. Urakointi on edennyt vaiheeseen, jossa osaa saneeratusta vedenkäsittelyprosessista koekäytetään kylmän ajan järvivedellä.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen tilanteen.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.