Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.4.2021

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö-​ ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §: n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams- kokouksella.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.