Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.4.2021

§ 35 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Controller Sami Suojaselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian Tampereen Veden yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus ajaksi.

Järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuolle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä, tilannekatsaus ajaksi. 

Hankintapäällikkö Petra Kurjelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian Sisäisen tarkastuksen hankintoihin liittyvät suositukset, tilannekatsaus ajaksi. 

Verkostojohtaja Pekka Laakkoselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian Vuoden 2021 investointien tilannekatsaus ajaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.