Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 41 Messukylän vedenottamon saneerauksen kokonaisurakan hankinta 

TRE:3222/02.07.01/2020

Valmistelija

  • Syrjälä Heikki, Tekninen asiantuntija

Valmistelijan yhteystiedot

Tekninen asiantuntija Heikki Syrjälä, puh.050 469 1771, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh.040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitos kilpailutti tarjouspyynnössä rajoitetuin ehdoin Messukylän vedenottamon saneerauksen tavoitekokonaisurakkana.

Hankinnan kohteena oleva urakka ja sen sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjouspyyntö julkaistiin 4.3.2021 julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilman kautta. Kyseessä on erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvon alittava hankinta. Vertailuperusteena on halvin hinta. Tampereen Vesi Liikelaitos on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Tarjousten jättämisen määräaikaan 31.3.2021 klo 12 mennessä Tampereen Vesi Liikelaitos on vastaanottanut hankintamenettelyyn viisi tarjousta seuraavilta tarjoajilta:

Alasen Rakennus Oy (0572683-9) 895 000,00 €, Maanrakennus Ahti Virtanen Oy (0786251-9) 927 000,00 €, Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy (2130994-7) 597 600,00 €, Skanska Infra Oy (0174259-1) 713 676,00 € ja Vesihaka Oy (2049864-3) 732 000,00 €.

Halvimman tarjouksen kokonaisurakkaan antoi Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy, jonka arvonlisäveroton kokonaisurakan tavoitehinta oli 597 600,00 euroa.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitos hankkii Messukylän vedenottamon saneerauksen kokonaisurakan Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy:ltä 31.3.2021 päivätyn tarjouksen mukaiseen tavoitehintaan 597 600,00 euroa. Kokonaisurakan kattohintana on 657 360,00 euroa. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen Vesi Liikelaitosta vasta, kun urakkasopimus on tehty.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, Heikki Syrjälä, Jan-Erik Järventie, Petra Kurki / Tampereen Vesi, Heini Ruski / sisäinen tarkastus