Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.4.2021

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana torstaina 22.4.2021.  

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erkki Salopino ja Taru Kaario (varalla Katja Karintaus).    

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.