Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 40 Tampereen Vesi Liikelaitoksen osallistuminen Ojalan keskustan kadut ja vesihuolto rakennusurakkaan option käyttöönoton osalta 

TRE:2505/11.03.01/2020

Valmistelija

  • Kurki Petra, Hankintapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintapäällikkö Petra Kurki, puh. 041 730 5614, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ojalankadun ja –kujan rakennusurakan hankinnasta on tehty Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen hankintapäätös TRE:5549/02.07.01/2019, joka koskee Tampereen ja Kangasalan kaupungin sekä kaupunkien kanssa saman y-tunnuksen alla toimivia organisaatioita. Sopimus sisältää mahdollisuuden Ojala-Lamminrahkan alueella tehtävistä kunnallisteknisistä rakennustöistä sekä muista alueeseen liittyvistä aluerakennustöistä neuvottelemalla ilman urakkakilpailua. Suorahankinnan perusteena toimii työn turvallisuus sekä laadullinen sujuvuus, kun urakointia jatketaan Louhintahiekka Oy:n kanssa.

Urakan toteuttamisesta on pidetty urakkaneuvottelu, josta kaupunkiympäristön palvelualue on laatinut erillisen muistion. Louhintahiekka Oy:n antaman tarjouksen kokonaishinta on 487 830,73€, josta Tampereen Vesi Liikelaitoksen osuus (vesihuoltotyöt) on 157 355,56€.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tulisi käyttää Ojalankadun ja –kujan rakennusurakan hankintasopimuksen mukainen optio sopimuskaudeksi 2021 - 2023.             

Tampereen Kaupungin hankintapäätös on Tampereen Vesi Liikelaitosta sitova vasta,​ kun urakkasopimus on allekirjoitettu.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitos osallistuu Tampereen kaupungin kilpailuttaman Ojalan keskustan kadut ja vesihuolto rakennusurakkaan 157 355,56 euron osuudella ja hankintasopimusta jatketaan optiokaudella 2021 - 2023.

Sopimusta jatketaan entisin ehdoin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Laakkonen, Esko Lehtimäki, Petra Kurki / Tampereen Vesi, Mikko Nurminen / Kaupunkiympäristön palvelualue, Heini Ruski / sisäinen tarkastus