Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.4.2021

§ 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-​oikeuttaan viranhaltijoiden päätöksiin ajalla 18.3. – 20.4.2021.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta-​Online -​työtilassa.

 

Toimitusjohtajan päätökset

§ 36 Suvantokadun vesihuollon rakentaminen paaluvälille 0-82

§ 37 Suvantokadun vesihuollon rakentaminen paaluvälille 82-170

§ 39 Tampereen Infra Oy:ltä tilattavat rakennuskohteet 2021

§ 41 Hyhkyn vedenottamon saneerauksen jaetun urakan hankinta

§ 45 Jätevedenpuhdistamoiden apuaineiden hankinta vuodelle 2021

§ 47 Kaupinojan saneerauksen loppuun saattaminen, pääurakka, ryntäyksen ylityökustannukset

§ 49 Aktiivihiilien hankinta Ruskon vedenpuhdistuslaitokselle 2021

§ 50 Aktiivihiilen hankinta Kaupinojan vedenpuhdistuslaitokselle, koehiili I

§ 51 Raholan lingon vaihteen hankinta

§ 52 Ruskon PIX-purkupaikan koneistotöiden hankinta

§ 54 Aktiivihiilen hankinta Kaupinojan vedenpuhdistuslaitokselle, koehiili II

 

Teknisen johtajan päätökset

§ 1 Seudullisen pohjavesitarkkailun hankinta

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.