Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.5.2020

§ 60 Muut asiat