Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.5.2020

§ 52 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana maanantaina 25.5.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katja Karintaus ja Helena Nieminen (varalla Aapo Niemi ja Jouni Markkanen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)