Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.5.2020

§ 56 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1-4 

TRE:8123/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö-​ ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara,​ puh. 041 730 0972,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin 19.2.2020. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää mm. talousarviossa asetetut liikelaitosten yhteiset tavoitteet, tunnusluvut sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelmat. Palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.

Tampereen Vedelle on asetettu vuodelle 2020 viisi strategista tavoitetta, jotka koskevat tuottavuuden kehitystä, sairauspoissaolojen vähenemistä (-3%), vesijohtoveden laatua ja toimitusvarmuutta, vesijohtoverkoston toimintavarmuutta sekä raitiotien rakentamiseen liittyvien vesijohtojen siirto- ja uusimistöiden toteutusta. Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin: liikevaihto/htv on säilynyt samalla tasolla edelliseen vuoteen. Nousua ei ole koska 1.1.2020 Tampereen Vedelle siirtyi 16 työntekijää Tampereen Infra Liikelaitokselta. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut 33 % edelliseen vuoden vertailujaksoon. Vesijohtoverkoston laatu ja toimintavarmuus ovat hyvät. Vesijohtovuotojen määrä on ollut matalalla tasolla alkuvuonna. Huhtikuun loppuun mennessä on ollut 6 vuotoa. Raitiotien rakentamiseen liittyvät toimenpiteet etenevät suunnitellusti ja yhteistyö toimii hyvin. Parhaillaan tehdään yhteistyötä Hatanpään Valtatiellä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)