Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.5.2020

§ 59 Toimitusjohtajan katsaus 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm. 

- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset

 - Ympäristölupavaatimusten täyttyminen

- Johtokunnan asettaman tavoiteohjelman tilanne

- korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan

- Tampereen Veden visuaalisen ilmeen uudistaminen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)