Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.5.2020

§ 58 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 24.4. – 20.5.2020.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -työtilassa.

 

§ 63 Rakennuttamispäällikön tehtävien hoitaminen Tampereen Vedessä 1.5.2020 alkaen

§ 64 Armonkallion jätevedenpumppaamon rakennussuunnitelma

§ 65 Rautaharkon pääviemärin yleissuunnitelman tarkistus

§ 66 Epilänkadun pääviemärin rakennussuunnitelman tarkistus

§ 67 Suojalaitteet ja hätäseisratkaisut Tampereen Veden työkoneisiin

§ 68 Kuntoarvioiden sekä investointi- ja saneerausohjelman laatiminen, lisätyö: Painepiirien riskiarvio

§ 69 SIA-dokumenttien hallinta ja keräys ALMA-järjestelmään

§ 70 Aktiivihiilen hankinta Ruskon vedenpuhdistuslaitokselle

§ 71 Suojalaitteet ja hätäseisratkaisut Tampereen Veden työkoneisiin

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)