Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö-​ ja ääniyhteyksin kuntalain  99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n  mukaan Selman  kokoustyötilalla ja Teams-​kokouksella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

 

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksyttiin lisäpykälä "Tampereen Vesi Liikelaitoksen Teknisen johtajan valintaa Tampereen Vesi Liikelaitokseen koskevan päätöksen poistaminen" esityslistalle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)