Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

§ 63 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Kehityspäällikkö Risto Mäelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian "Tampereen Veden strategian toteuttaminen" ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)