Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

§ 73 Muut asiat 

Perustelut

Pidetään ylimääräinen Tampereen veden johtokunnan kokous tiistaina 30.6.2020 klo 16.00.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)