Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana torstaina 25.6.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Tämän kokouksen pöytäkirjann tarkastajiksi valitaan Toni Hemminki ja Jouni Markkanen (varalla Erkki Salopino).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)