Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

§ 67 Sisäisen tarkastuksen, henkilöstöhallinnon ja konsernihallinnon ohjeistuksiin perustuvan Tampereen Veden tavoiteohjelman toteuttaminen 

TRE:4010/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Johtokunta on 12.3.2020 §37 on todennut, että Tampereen Veden organisaatiossa valmistellaan suunnitelma sisäisen tarkastuksen, henkilöstöhallinnon ja konsernihallinnon kanssa käytyjen keskustelujen kautta esiin nousseiden puutteiden korjaamiseksi.

Laaditun suunnitelman pohjalta tehdyn tavoiteohjelman mukaiset toimet on toteutettu kevään 2020 aikana. Tavoiteohjelman etenemisestä on raportoitu Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostolle 5.5.2020 ja 23.6.2020 sekä sisäiselle tarkastukselle 18.6.2020. Ohjelman aikataulun mukaisesti loppudokumentointi viimeistellään 30.6.2020 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Todetaan, että toimitusjohtajalle annetun tavoiteohjelman tavoitteet ovat toteutuneet.

Vastaukset sisäiselle tarkastukselle ja hankintastrategia käsitellään ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 30.6.2020. Konsernijaoston esittämä vesihuoltoselvitys valmistuu syyskuussa 2020.

 

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ehdotettiin päätösehdotukseen lisäystä: Vastaukset sisäiselle tarkastukselle ja hankintastrategia käsitellään tiistaina 30.6.2020. Konsernijaoston esittämä vesihuoltoselvitys valmistuu syyskuussa 2020.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)