Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

§ 69 Sisäisen tarkastuksen suositusten huomioiminen 

TRE:3098/00.01.03/2018

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sisäinen tarkastus on Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen KVR-urakan tarkastusraportissaan esittänyt kolme suositusta Tampereen Vedelle. Tampereen Veden johtokunta on 25.4.2018 §41 todennut, että toimitaan suositusten mukaisesti. Suositusten mukaan Tampereen Veden tulee mm. pitää konsernijohto ajantasaisesti tietoisena tilanteen ratkaisemisesta ja etenemisestä.

Tampereen Vesi on useasti informoinut konsernijohtoa hankkeen etenemisestä mm. kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattaminen toteutetaan rakennusurakkana. Urakkatarjouspyyntö on julkaistu toukokuussa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Toimitetaan konsernijohdolle raportti hankkeen etenemisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)