Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

§ 65 Tampereen Veden hankintastrategia 

TRE:1792/02.07.01/2020

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden hankintastrategia on osa vuonna 2018 aloitettua hankintatoiminnan kehittämistä. Tampereen Veden johtokunta seuraa sisäisen tarkastuksen raportin mukaisten suositusten toteutumista säännöllisesti kokouksissaan. Taustatietoselvityksen pohjalta on aloitettu yhteistyö Tuomi Logistiikan kanssa hankintatoimen kehittämiseksi.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee hankintatoimen kehittämisen raportointia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätetään hankintatoimen kehittämisen raportoinnista.

Uusi päätösehdotus: Päätetään hankintatoimen kehittämisen raportoinnista ja hankintastrategia käsitellään johtokunnan ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 30.6.2020.

Päätös

Uusi päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ehdotettiin päätösehdotuksen muuttamista muotoon: Päätetään hankintatoimen kehittämisen raportoinnista ja hankintastrategia käsitellään johtokunnan ylimääräisessä kokouksessa tiistaina 30.6.2020


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)