Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

§ 74 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan tekemän Teknisen johtajan valintaa koskevan päätöksen § 53 poistaminen (lisäpykälä) 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen teknisen johtajan valintaa koskevassa päätöksenteossa on tapahtunut menettelyvirhe. Asiavirhe korjataan hallintolain 50 §:n mukaan poistamalla virheellinen päätös 20.5.2020 § Teknisen johtajan valinta Tampereen Vesi Liikelaitokseen. Teknisen johtajan ottamispäätös kuuluu Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan toimivaltaan ja toimitusjohtaja tekee ottamispäätöksen.


 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätös 20.5.2020 § 53 Teknisen johtajan valinta Tampereen Vesi Liikelaitokseen poistetaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)