Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

§ 72 Toimitusjohtajan katsaus 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm. 

- Organisaatiomuutoksen toteuttaminen 1.8.2020 Tampereen Vedessä

-  Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan

- Talouden kehysneuvottelu 2021

-​ Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset  

-​ Ympäristölupavaatimusten täyttyminen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)