Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2020

§ 71 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi  Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-​oikeuttaan toimitusjohtajan 
päätöksiin ajalla 21.5. – 23.6.2020. 

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja  Virta -​työtilassa.

§ 72 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

§ 74 Rissonkadun jatkeen vesihuollon sekä 400- runkovesijohdon rakennussuunnittelu

§ 75 Vuoreksen läntisen vesihuoltolinjan yleissuunnitelma Ruskontien vartta pitkin

§ 79 Isokuusi III Itä - rakennusurakka

§ 83 Mossin puistokadun vesijohdon virtausmittauskaivot

§ 85 Link Mobilityn 2-suuntainen SMS Gateway - palvelu

§ 86 Rissonkadun jatkeen ja Riesonreitin rakentaminen

§ 87 Aqua asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän jatko

§ 88 Tampereen Veden asiakaslehden tuottaja 2020

§ 91 Automaatiojärjestelmän uudistus: valvonta- ja rakennuttamistehtävät sekä työnaikainen suunnittelu

§ 92 Kalevankulman kadut, Väinämöisenkuja

§ 93 Mossin puistokadun rakennuttamispalvelut

§ 104 Teknisen johtajan viran täyttäminen Tampereen Vesi Liikelaitoksessa

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)