Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2021

§ 60 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Projekti-insinööri Tommi Salanderille, Afry Finland Oy, myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian Tampereen Veden laitosinvestointiohjelma ajaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.