Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2021

§ 68 Muut asiat 

Perustelut

Ei muita asioita.