Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2021

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana torstaina 24.6.2021.   

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kanerva Esa

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Helena Nieminen ja Jouni Markkanen (varalla Hannes Tuohiniitty).

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.