Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2021

§ 61 Tampereen Veden laitosinvestointiohjelma 

TRE:4551/00.01.03/2021

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tavoitteena on ollut laatia vesilaitoksia, vesisäiliöitä ja paineenkorotusasemia sekä jätevedenpuhdistamoita ja jätevedenpumppaamoita koskeva pitkän tähtäimen investointi- ja saneerausohjelma. Työ on koostunut kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin rakennetun omaisuuden tilan arviointi. Toisessa vaiheessa laadittiin varsinainen investointi- ja saneerausohjelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen.

Työn tarkoituksena on ollut tuottaa Tampereen Vedelle tietoa vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden rakennusten ja prosessien kunnosta ja tulevaisuuden saneeraus- tai uudisrakennustarpeista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Työn avulla pyritään varmistamaan, että vesihuollon toimintavarmuus säilyy korkealla tasolla, ja että Tampereen Veden omaisuutta hallitaan ja kehitetään pitkäjänteisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Projekti-insinööri Tommi Salander, Afry Finland Oy, oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.