Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 63 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan uuden toimielimen ensimmäisen kokouksen ajankohta 

TRE:7561/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Tampereen Vesi Liikelaitos päätti 22.12.2020 § 128 kevätkauden kokousajankohdista. Päätöksen 20.4.2021 § 46 mukaisesti on jäljellä vielä torstaina 26.8.2021 pidettävä kokous.

Kaupunginvaltuusto valitsee uudet johtokunnat elokuun kokouksessaan. Uutta Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokuntaa varten on syytä päättää ensimmäisen kokouksen ajankohdasta 22.9.2021. Kokouksessa päätetään mm. syyskauden 2021 kokousajankohdista.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Uuden toimielimen ensimmäinen kokous pidetään Tampereen Vesi Liikelaitoksen neuvotteluhuoneessa osoitteessa Viinikankatu 42 A tai sähköisenä kokouksena 22.9.2021 alkaen klo 16:00.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset