Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2021

§ 67 Toimitusjohtajan katsaus 

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm. 

-​ Korona-​viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan

-​ Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset  

-​ Ympäristölupavaatimusten täyttyminen

- Kehysneuvottelut

- Henkilöstöasiat 

 

Kokouksessa käsiteltiin tässä asiakohdassa toimitusjohtajan aloitteesta yhteisellä päätöksellä myös seuraavat asiat:

- viestinnän kesäkampanja

- suurten puhdistamoiden lakkauttamisen lupaprosessin valmistelu

- tarkastuslautakunnan arviointikertomus

- ELY-keskuksen lausunto Pinsiön pohjavedenottamon lupa-asiasta

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.