Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.6.2021

§ 66 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin ajalla 25.5. - 23.6.2021. 

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta-Online -työtilassa. 

 

Toimitusjohtajan päätökset

§ 72 Jätevesiviemärin suurentaminen Teiskontiellä Tampereen yliopistollisen sairaalan kohdalla

§ 73 Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon ilmastinkalvojen hankinta

§ 74 Sorinkadun jätevesi- ja vesijohtotöiden hankinta

§ 79 Asiantuntijapalvelun hankinta Tampereen Vesi Liikelaitoksen sähkötöihin

§ 81 Mittausten ja Trimble NIS:n ylläpitotehtävien hankinta

§ 82 Näsilinnankadun vesihuollon saneeraus

§ 83 Ojalankylän rakennusurakan hankinta

 

Teknisen johtajan päätökset

-

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.